Wylewka betonowa WB

portfolio

OPAKOWANIE: 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE: 48 sztuk


GWARANCJA: 12 miesięcy

ZUŻYCIE: 19,3 kg/m2-1cm

Wylewki betonowe

Udostępnij:
ZASTOSOWANIE

Wylewka betonowa WB jest zaprawą cementową, przeznaczoną do wykonywania podkładów podłogowych oraz warstw dociskowych podkładowych i kształtujących spadek wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również na tarasach i balkonach. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych, warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej oraz na izolacjach termicznych i akustycznych. Nadaje się do wykonywania podkładów z ogrzewaniem podłogowym. Z zaprawy tej można wykonywać także inne elementy wylewane bezpośrednio na budowie, takie jak: fundamenty, nadproża, schody, stropy – po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę, łatwą do rozprowadzania. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o dużej wytrzymałości na obciążenia.

DANE TECHNICZNE
  • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach  16 N/mm2
  • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach  4 N/mm2
  • Maksymalna średnica kruszywa 2,0 mm
  • Ilość wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: około 3,5 l.
  • Minimalna grubość warstwy zaprawy: 25 mm
  • Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 60 mm
  • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temp.otoczenia +20°C): około 60 minut
  • Możliwość wchodzenia (przy temperaturze +20°C): po ok. 48 godz.
  • Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
  • Klasyfikacja zgodnie z EN 13813: CT-C16-F4 Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

 

ZUŻYCIE MATERIAŁU

zależy od rodzaju podłoża i stopnia jego nierówności,średnio wynosi ok. 19,3 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy zaprawy.

OPAKOWANIA

worki 25 kg, palety 48 sztuk.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.


 

Dokumentacja