WSPÓŁPRACUJMY


Możemy tworzyć owocną współpracę. To zaproszenie kierujemy szczególnie do hurtowni budowlanych, które już prężnie sprzedają chemię budowlaną oraz dla firm nowopowstałych. Nasze warunki współpracy możesz poznać tutaj. NAtomiast pełne informacje przedstawi na spotkaniu nasz wykwalifikowany przedstawiciel.

Co od nas otrzymasz?

Zapraszamy Cię do grupy blisko 200 dystrybutorów rozsianych po całej Polsce i Europie.
wMIG -gotowa biała gładź szpachlowa

FABRYKI PRODUKCYJNE

Posiadamy 3 fabryki produkcyjne w kluczowych miejscach w Polsce.
wMIG -gotowa biała gładź szpachlowa

PRODUKTÓW

W stałej ofercie posiadamy blisko 40 produktów i stale rozwijamy nowe.
wMIG -gotowa biała gładź szpachlowa

DYSTRYBUTORÓW

Posiadamy mocno rozwiniętą sieć dystrybucyjną w całej Polsce.
wMIG -gotowa biała gładź szpachlowa

STRATEGICZNY ROK

Plany rozwojowe realizujemy etapami. Obecnie realizujemy plan na lata 2020-2025.

Copyright © 2019 GALERIS Group™. All rights reserved. 2020. Polish privacy policy applies.
U.S.A., New York, NY, Manhattan, 10065